Funderingar på att renovera badrum och kök

Jag vet att det är många som går omkring och funderar på att renovera sitt badrum eller sitt kök. Kanske finns det till och med de som, precis som jag, har funderingar på en snygg renovering av båda dessa rum. I det fallet kommer jag att ha några bra tips som kan leda till ett bättre och framför allt ett säkrare resultat med en högre kvalitet. När du som jag själv inte har tummen mitt i handen, så är det ofta så att du själv vill göra delar av jobbet.

Det finns olika anledningar till detta och den stora anledningen brukar vara att det helt enkelt blir billigare. Som andra anledning brukar det vara att det blir precis som du vill ha det. Detta är i alla fall något som var mycket viktigt och en stor anledning i mitt fall. Dock finns det regler för hur saker måste utföras när det handlar om kök och badrum. Speciellt viktigt kommer detta att vara då det gäller badrummet. Här är det då viktigt att känna till dessa. Gör du inte det kan detta leda till att din försäkring inte gäller när något händer. Ännu värre så kan det medföra stora risker för dig själv och din familj.

Vad får du utföra på egen hand

När det gäller ditt badrum, så kommer svaret på vad du själv får utföra vara enkelt. Egentligen ingenting. Här handlar det om jobb för en plattsättare. Denne måste då också inneha ett så kallat våtrumscertifikat. Här kommer det också att behövas en rörmokare för att plocka bort samt installera nya badrumsmöbler. Här har du dock möjligheten att med nödig kännedom plocka ut möblerna på egen hand. Är det så att du ska installera golvvärme, så kommer du i det fallet också att behöva ta hjälp av en elektriker.

Varför du inte ska renovera badrum och kök på egen hand

När det gäller ditt kök och renoveringen av detta, så kommer det på denna plats vara mera du kan utföra på egen hand. Här kan du faktiskt montera och installera ditt nya kök helt själv. Har du kunskaperna kan detta naturligtvis vara både lärorikt och roligt. Har du inte dessa ska du heller inte utföra de jobben. En annan mycket bra anledning att inte renovera på egen hand, är att materialet kostar lika mycket. Kostnaden för arbetet kommer till stora delar att täckas av ROT-avdraget, vilket gör att kvaliteten då går före gnidigheten.